Kategorie

0% VAT dla szkół

Lokalizacja na mapie


 TANI-DELL.PL

Trzebinia 32-540
ul. Kościuszki 130
woj. małopolskie
(bezpośrednio przy głównej
drodze - krajowej 79)Ochrona zakupów

Ochrona zakupów

Nasze udziały

Zbiórka odpadów

       Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczanego punktu, który zajmuje się dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym , stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń sprzyja ochronie środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowiskowa.