Kategorie

Kontakt telefoniczny
Kontakt email
0% VAT dla szkół

Lokalizacja na mapie


 TANI-DELL.PL
by Grischa
Trzebinia 32-540
ul. Kościuszki 130
woj. małopolskie
(bezpośrednio przy głównej
drodze - krajowej 79)
tel 506-906-543

Mapa Trzebinia 32-540, Kościuszki 130

Sklep w zagłębiu dąbrowskim woj. śląskie
 (w bliskej lokalizacji trasy S1)

Mapa lokalizacji
Sosnowiec 41-200 ul.Gacka 1
tel (32) 611 05 49

Ochrona zakupów

Ochrona zakupów

Nasze udziały

Nasze udziały

Zbiórka odpadów

       Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczanego punktu, który zajmuje się dalszą utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym , stwarza bezpośrednie zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń sprzyja ochronie środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowiskowa.

       Firma P.U.H. GRISCHA zajmuje się sprzedażą sprzętu komputowego jak również nieodpłatnym zbieraniem zużytych urządzeń, które można dostarczyć do siedziby firmy w Trzebini przy ul. Kościuszki 130 w celu przekazania do utylizacji. Zużyty sprzęt można bezpłatnie oddać do sklepu przy zakupie nowego sprzętu w stosunku 1:1 (np. komputer za komputer, monitor LCD za monitor LCD). Więcej informacji na temat miejsc, do których można dostarczyć niepotrzebne urządzenie do utylizacji można uzyskać od władz lokalnych lub właściwej firmy utylizacyjnej oraz w miejscu zakupu produktu. Punkty zbierania zużytego sprzętu można pobrać również ze strony http:/rzseie.gios.gov.pl