Kategorie

Kontakt telefoniczny
Kontakt email
0% VAT dla szkół

Lokalizacja na mapie


 TANI-DELL.PL
by Grischa
Trzebinia 32-540
ul. Kościuszki 130
woj. małopolskie
(bezpośrednio przy głównej
drodze - krajowej 79)
tel 506-906-543

Mapa Trzebinia 32-540, Kościuszki 130

Sklep w zagłębiu dąbrowskim woj. śląskie
 (w bliskej lokalizacji trasy S1)

Mapa lokalizacji
Sosnowiec 41-200 ul.Gacka 1
tel (32) 611 05 49

Ochrona zakupów

Ochrona zakupów

Nasze udziały

Nasze udziały

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument (tj. osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania towaru ( wejścia w fizyczne posiadanie towaru). Konsument może odstapić od umowy sprzedaży drogą telefoniczną, listownie lub za pomoca emaila w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty otrzymania towaru. Po odstąpieniu od umowy Konsument jest zobowiązany do zwrotu wszystkiego co otrzymał na jej podstawie w stanie niezmienionym  chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu ( Konsument może sprawdzić towar, ale nie może go używać ). Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


2. Zwrot towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrot ceny towaru wraz z kosztami wysyłki zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji konsumenta o odstapieniu od umowy, w takiej samej formie, w jakiej konsument zapłacił chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ponosi tylko koszty związane z odesłaniem towaru.

3. Przed dokonaniem zwrotu można skontaktować się z nami pod nr tel. 032 719 91 31 lub drogą elektroniczną shop@delllow.com;

4. Zwrócony towar zaleca sie należycie zabezpieczyć, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu. Należy dołączyć wszystko co Kupujący otrzymał na podstawie umowy i odesłać na adres magazynu w Sosnowcu - PUH GRISCHA, Jana Gacka 1, 41-218 Sosnowiec.

WZÓR odstąpienia od umowy do pobrania - KLIKNIJ

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.